Skip to main content
Nieuws

Samen werken aan verwachtingsmanagement: zo doe je het

Woningcorporaties en aannemers

Een samenwerking tussen een woningcorporatie en een aannemersbedrijf gaat niet altijd even vlekkeloos. Beide partijen spreken vaak een andere taal waardoor veel ruis in de communicatie ontstaat. Een vlekkeloze samenwerking steunt op verwachtingsmanagement van beide partijen.

Vaak zijn er veel vooroordelen aanwezig bij zowel de woningcorporatie als bij de aannemer. Zo geldt vaak bij de corporaties de verwachting dat aannemers gewoon proberen extra geld afhandig te maken door meer werk te doen dan strikt noodzakelijk. Andersom geldt dat aannemers ervan uit gaan dat corporaties geen verantwoordelijkheid nemen voor een project terwijl ze wel verwachten dat een aannemer zich flexibel opstelt. Hierdoor zijn er in het proces onnodig veel stappen, worden sommige taken dubbel gedaan en treedt er door onduidelijke communicatie een flinke vertraging op. Dit langdurige proces kost veel tijd (en geld) en het werkt een duurzame samenwerking niet in de hand.

Weten waar je aan toe bent

In zulke gevallen helpt het beide partijen als ze weten waar ze aan toe zijn. Door het automatiseren van processen worden veel stappen in het proces gebundeld, aan beide partijen kenbaar gemaakt en is het mogelijk om sneller te bewegen van de opdracht van de klant naar uitvoering van het project.

Dezelfde taal spreken

Één gemeenschappelijk platform waar je zowel als aannemer als woningcorporatie terecht kan, zorgt ervoor dat alle partijen dezelfde taal spreken. Op deze digitale verzamelplaats wordt alles vastgelegd: van de werkzaamheden tot de verwachte opleverdatum en van verschillende disciplines tot boodschappenlijstjes van materialen.

Het verschil

De samenwerking binnen één omgeving zorgt ervoor dat alle neuzen direct dezelfde kant op wijzen. In de praktijk zijn dit soort scenario’s dan de standaard in plaats van een uitzondering:

  • Mensen zonder technische kennis krijgen een geautomatiseerde handleiding waardoor iemand van de corporatie kan opmaken wat er in een huis gebeuren moet.
  • De aannemer wordt nu veel eerder in het proces ingeschakeld en deze kan ook de woningopname doen. Dit leidt na mandatering direct tot een opdracht voor uitvoering.
  • Bij beide partijen is direct duidelijk wat er gedaan moet worden en beide partijen krijgen dezelfde informatie te zien waardoor er geen onduidelijke communicatie meer plaatsvindt.
  • Continu is inzichtelijk wat de kosten bedragen zonder dat een ingewikkeld offerteproces nodig is.
  • Prijsafspraken kunnen dusdanig verfijnd worden dat er geen onaangename verrassingen meer zijn voor zowel aannemer als woningcorporatie.
  • De status van de opdrachtverstrekking is, zonder dat ingewikkelde technische koppelingen nodig zijn, per stap te volgen waardoor beide partijen precies weten wat ze kunnen verwachten.

Heldere communicatie

Casix biedt zowel aannemers als woningcorporaties een manier tot een heldere communicatie waarin alle afspraken, taken en prijzen zijn vastgelegd. Hierin zijn alle stappen al duidelijk vóórdat de opdracht wordt uitgevoerd. Ook toe aan duidelijke communicatie? Vraag een gratis demo aan.